Xác thực email

0
1888

Bạn sẽ nhận được email xác thực ngay sau khi tạo tài khoản tại eJOY. Khi đó bạn vào email đăng ký và chọn xác thực email. (Tramadol)

email xác thực

Chú ý: Bạn kiểm tra lại hòm thư spam hoặc hòm thư quảng cáo nếu không nhận được email xác thực. Trong trường hợp bạn đã kiểm tra mà không thấy email thì bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhâp vào website eJOY Go
  • Bước 2: Click chọn “Cài đặt tài khoản”
  • Bước 3: Nhập đúng email bạn đang dùng và chọn xác thực
  • Bước 4: Vào email bạn đăng ký để xác thực

website ejoy go