Nếu bạn không muốn eJOY nhắc bạn ôn từ trên eJOY, bạn hãy làm theo các bước sau để tắt thông báo nhé:

Bước 1 – Mở trang cài đặt

Bấm vào biểu tượng eJOY trên thanh công cụ Googel chrome bên phải góc trên. Từ thanh menu thả xuống, bấm chọn biểu tượng răng kưa để đến phần cài đặt.

open settings page
open settings page

Bước 2 – Mở trang cài đặt, chọn Notification ở menu bên trái.

Từ thanh điều khiển bên trái, bấm chọn Notification. Rồi tắt phần thông báo nhắc lịch học từ vựng.

turn off notification