Cài Đặt Thanh Điều Khiển Và Hiển Thị Với Audio Reader

0
1659

Để thay đổi một số cài đặt về thanh điều khiển và hiển thị với Audio Reader, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bật tính năng Audio Reader và click icon cài đặt tại thanh điều khiển

Audio Reader

Bước 2: Chọn CC Panel and Highlight

CC Panels

(1) CC Panel: Bạn có thể chọn bật/ tắt hiển thị văn bản đang được đọc trên thanh điều khiển Audio Reader. Để tắt, chọn Don’t show CC Panel

Audio Reader
Hiển thị văn bản đang được đọc

(2) Text Highlight: Chọn nội dung được bôi đậm khi đang phát Audio Reader.

  • Sentence and word: Bôi đậm cả từ và câu 
  • Sentence only: Chỉ bôi đậm câu
  • Word only: Chỉ bôi đậm từ
  • None: Không bôi đậm

(3) Highlight Color: Chọn màu sắc khi bôi đậm. Có 4 màu khác nhau để bạn chọn

(4) Auto-scroll: Bật/ tắt chế độ tự động cuộn trang khi đang phát Audio Reader