Tại pop-up AI Explanation có những thành phần chính như sau:

1 – Video – nút tắt để ra trang Word Hunt tra cứu các ngữ cảnh video có chứa từ vựng.

2 – Nút tắt để biết thêm thông tin từ vựng như hình ảnh tĩnh, ảnh động – tra từ trên Google – tìm kiếm từ vựng trên Wikipedia.

3 – Audio – Phát âm thanh cho phần giải thích từ vựng. 

4 – Copy – Copy phần giải thích từ vựng.

5 – Lưu từ vào sổ từ mặc định – Làm cho phần giải thích tối giản và dễ hiểu hơn – Sửa phần giải thích theo ý muốn của bạn trước khi lưu.

6 – Explanation – Giải thích từ vựng bởi AI.

7 – Example – Ví dụ cụ thể với từ vựng được tra.

8 – Translation – Dịch phần giải nghĩa ra tiếng mẹ đẻ bởi Google, Microsoft, AI dictionary.

9 – Chọn lưu vào sổ từ khác ngoài sổ từ mặc định.