Ngoài từ điển eJOY, hiện nay bạn có thể xem nhanh nghĩa của từ trên các từ điển khác chỉ với một click chuột.

Tính năng tra cứu trên các từ điển khác có thể giúp bạn xem nhanh nghĩa từ trên những đâu?

  • AI dictionary
  • Tra cứu trên Google
  • Cambridge dictionary
  • Oxford dictionary
  • Longman dictionary
  • Macmillian dictionary
  • Merriam – Webster

 

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn từ bạn muốn tra

Bước 2: Chọn biểu tượng giọt nước để hiển thị pop-up hoặc pop-up sẽ hiển thị luôn nếu bạn đã cài đặt hiển thị tự động

Bước 3: Bấm vào những từ điển mà bạn muốn xem nghĩa từ