Hướng dẫn di chuyển từ mới giữa các sổ từ

0
2646

Bạn có thể di chuyển một hoặc nhiều từ vựng đã lưu sang sổ từ (Wordbook) khác.

Bên trong sổ từ, chọn biểu tượng Sắp xếp sổ từ (1) => Click chọn các từ muốn di chuyển (2) => Click chọn biểu tượng Di chuyển (3)

Tại trang Chọn sổ từ, bạn chọn sổ từ muốn chuyển đến (4) => Click Thêm (5)

Các từ mà bạn đã chọn đã được di chuyển sang sổ từ mới!