Làm thế nào để Hiển thị toàn bộ phụ đề video.

0
2697

Xem danh sách phụ đề với eJOY sẽ giúp dễ dàng theo dõi phụ đề phim, hỗ trợ cho việc học tốt hơn. Bạn có thể bật danh sách phụ đề theo các bước sau:

Bước 1: Click chọn biểu tượng eJOY để mở cài đặt trên Video.(1) 

Bước 2: Chọn Hiển thị toàn bộ phụ đề (Show Full Transcript) (2)

Giao diện Hiển thị toàn bộ phụ đề:

(3) Chọn câu phụ đề mà bạn muốn phát lại trong phim, click vào biểu tượng play (3) để bắt đầu xem lại đoạn có câu phụ đề được đánh dấu.

(4) Bookmarks (Đánh dấu): Xem danh sách phụ đề đã đánh dấu. Đọc thêm: Cách đánh dấu phụ đề khi xem video

(5) Biểu tượng In: In toàn bộ phụ đề. Đọc thêm: In phụ đề của Video