Nếu theo dõi eJOY đủ lâu, chắc các bạn cũng biết chúng mình luôn tin rằng việc kết hợp giữa hai yếu tố công nghệ – con người trong giáo dục có thể tạo điểm đột phá trong hành trình tự học thông qua.

EJOY KẾT HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TRÌNH BÀY THÀNH CÔNG ĐỀ ÁN MÔ HÌNH HỌC 1-1 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆEJOY KẾT HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TRÌNH BÀY THÀNH CÔNG ĐỀ ÁN MÔ HÌNH HỌC 1-1 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Theo niềm tin đó, tháng 12 năm 2022 vừa qua, eJOY rất vinh dự khi được kết hợp với Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Dung – trường Đại học Ngoại ngữ trong Đề án kết nối người học với giáo sinh, giáo viên qua ứng dụng công nghệ eJOY English. Đề án đã được trình bày thành công tại Hội thảo quốc tế “Đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học: Mô hình phát triển thực tiễn và hợp tác các bên liên quan” năm 2023. Để thực hiện đề tài một cách xác đáng nhất, chúng mình không chỉ dựa trên nhiều lý thuyết học tập như thuyết hành vi, thuyết nhận thức, thuyết kiến tạo mà còn dựa vào sự thấu hiểu của rất nhiều người học mà eJOY đã và đang đồng hành.

Sau khi đề án kết thúc, chúng mình rất vui và tự hào vì mô hình học 1-1 ứng dụng công nghệ đã thu nhận được nhiều kết quả khả quan: các bạn học viên đều nói tiếng Anh trôi chảy và tự tin hơn; nhiều bạn đã học được thêm nhiều từ vựng và áp dụng vốn từ này vào công việc, cuộc sống dễ dàng hơn; và quan trọng nhất, tất cả các bạn nhận thấy có động lực hơn trong việc tự học tiếng anh với eJOY English.
Với eJOY, đây là một bước tiến lớn trong việc kết hợp giữa công nghệ và con người trong giáo dục, và tụi mình rất vui khi được có mặt trong dấu mốc này.
Nếu bạn quan tâm và thực sự có mong muốn được cải thiện về phương pháp học tiếng Anh và có môi trường để phản xạ nói tiếng Anh tốt. Hãy để lại thông tin của bạn và đội ngũ chuyên gia của chúng mình sẽ liên hệ với bạn nhé. (xclusivepop.com)