Cách tắt eJOY trên một trang web hoặc video

0
4654

Cách tắt eJOY trên cả trang web

Để tắt eJOY trên một trang web, trên trang web, bấm vào biểu tượng tiện ích eJOY ở góc màn hình và bấm vào nút tắt cạnh dòng “EJOY trên [tên trang web]” (eJOY in…) ở dưới cùng cửa sổ trổ ra.

Cách tắt eJOY trên video

Bạn cũng có thể chỉ vô hiệu eJOY trên trình phát video của trang web thay vì cả trang.  Bấm vào biểu tượng logo eJOY trên video ở trang đã được tích hợp. Có 2 cách:

Cách 1:

Click chọn biểu tượng eJOY eXtension => Click nút Bật/ Tắt (1) eJOY eXtension trên trang video.

Cách 2:

Click chọn biểu tượng eJOY eXtension => Chọn mục Phụ đề chính (Upper subtitles) và Phụ đề phụ (Lower subtitles) => Bỏ chọn mục Phụ đề (Subtitles) (2)

Xem các trang web đã vô hiệu eJOY

Để xem bạn đã tắt eJOY trên những website nào, vào trang Cài đặt. Chọn Cài đặt chung. Các trang web này sẽ được liệt kê ở phần Trang web vô hiệu.