Cài Đặt Chế Độ Đọc Với Audio Reader

0
1574

Bạn có thể cài đặt chế độ đọc cho phần Audio Reader với các bước sau:

Bước 1: Bật tính năng Audio Reader và click icon cài đặt tại thanh điều khiển

Audio Reader

Bước 2: Chọn Read Selection

 1.  Lựa chọn số ký tự tối thiểu của đoạn văn bản được bôi đậm để biểu tượng tai nghe được hiển thị. Có 6 lựa chọn:
  • từ 10 ký tự trở lên
  • từ 20 ký tự trở lên
  • từ 40 ký tự trở lên
  • từ 60 ký tự trở lên
  • từ 80 ký tự trở lên
  • từ 100 ký tự trở lên
 2. Lựa chọn chế độ đọc:
 •  Read to page end: Đọc hết cả trang
 • Read the selected text only: Chỉ đọc đoạn văn bản được chọn

Read Selection