Tra Từ Trên Các Ứng Dụng

0
1513

Với App từ điển eDict, bạn có thể tra từ khi đang lưới Web trên Safari hoặc Chrome

Bạn làm theo các bước sau:

  •  Chọn vào từ, chọn chế độ Share (chia sẻ)
  •  Chọn eDict để tra từ hoặc dịch ngay lập tức.

Chọn eDict để tra từ

Chú ý: Tính năng này chỉ hoạt động trên các ứng dụng cho phép bạn chọn từ và Share.