Các trò chơi trên Game Center sẽ được xây dựng dựa trên những từ vựng mà các bạn đã lưu lại khi sử dụng sản phẩm của eJOY, như xem video/ phim trên eJOY English, eJOY Extension và đọc báo trên eJOY Reader. Lúc này, khi các bạn tra nghĩa của từ, eJOY sẽ đưa ra đa dạng các nghĩa cũng như hoàn cảnh sử dụng để bạn có thể hiểu rõ hơn về từ vựng đó. Và bạn hoàn toàn có thể lưu nhiều nghĩa của một từ.

Khi đưa vào Game, các câu hỏi của từ vựng sẽ được đưa ra ngẫu nhiên, luân phiên giữa các nghĩa, đi kèm với ví dụ của nghĩa đó với mục đích giúp bạn nhớ rõ hơn cách dùng từ vựng trong hoàn cảnh phù hợp. Đặc biệt, các nghĩa của từ sẽ không xuất hiện trên cùng một lần chơi. Chẳng hạn như hôm nay bạn ôn từ vựng với nghĩa số 1.

Thì đến ngày ôn tiếp theo, bạn sẽ được ôn từ vựng đó với nghĩa số 2.

Như vậy, các nghĩa của từ mà bạn lưu sẽ được xuất hiện đều đặn, đảm bảo rằng bạn không bị bỏ qua nghĩa nào cả.  

Cuối cùng, hệ thống sẽ tính điểm thành thạo theo từng từ, chứ không phải theo từng nghĩa mà bạn đã lưu. 

Nếu bạn cần hỗ trợ hay có những ý kiến đóng góp, đề xuất cho eJOY về cách lưu từ vựng thì hãy liên hệ với chúng mình qua email support@ejoy-english.com