Tính Năng “Say it”

0
2264

Các bạn hẳn đã biết học từ vựng theo ngữ cảnh là cách học tốt nhất phải không. Với tính năng “Say it”, bạn có thể xem ngữ cảnh video chứa từ vựng mà bạn đang tra cứu tại App từ điển eDict.

Các dùng tính năng “Say it” tại App từ điển eDict

  • Tra từ mà bạn muốn xem ngữ cảnh video
  • Chọn “Say it” góc phải màn hình

Chọn "Say it" góc phải màn hình