Translations History – Xem Lại Lịch Sử Tra Từ

0
1839

Translations History sẽ giúp bạn:

  • xem lại toàn bộ lịch sử những gì bạn đã tra
  • tìm lại link gốc có chứa văn bản đã tra từ
  • xem lại văn bản đã được sắp xếp theo thứ tự từng câu đã dịch

(outdoorelementsusa.com)