Làm Thế Nào Để Xem Phụ Đề Hiện Sớm Hơn ?

0
1705

Hiện tại bạn có thể chỉnh sửa phụ đề tại website eJOY Go. Để xem phụ đề hiện sớm hơn thì bạn làm theo các buớc sau:

  • Buớc 1: Chọn video mà bạn muốn chỉnh sửa
  • Buớc 2: Chọn “Phụ đề tự động” => “Sửa”

  • Buớc 3: Chuyển toàn bộ sub của video nhanh hoặc chậm hơn sub cũ theo thời gian bạn muốn bằng việc chọn forward hoặc backward tương ứng. Click chọn length để thay đổi thời gian