Hướng Dẫn Nâng Cấp Lên eJOY PRO Khi Thanh Toán COD

0
1991

Các buớc để nâng cấp eJOY Pro sau khi nhận mã code PRO bằng hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận.

Nâng cấp PRO tại website

Bước 1 : Đăng nhập vào eJOY web bằng tài khoản của bạn

Link: https://ejoy-english.com/go

Đăng nhập vào eJOY web

Bước 2: Mở đường link: https://ejoy-english.com/go/redeem

Bước 3: Nhập mã code lên PRO vào ô sau:

Nhập mã code lên PRO vào ô

Bước 4: Tài khoản của bạn đã được nâng cấp lên PRO

Nếu bạn vào eJOY extension mà vẫn chưa thấy nâng cấp. Bạn hãy Log out khỏi tài khoản, rồi Log in lại

Tài khoản của bạn đã được nâng cấp lên PRO

Nâng cấp PRO tại App

Bước 1: Vào eJOY English App và chọn “More”

Bước 2: Chọn “Nhập mã code”

Bước 3: Nhập mã code

(phentermine375.net)