Thiết lập mục tiêu học cùng eJOY

0
1914

Thiết lập mục tiêu học – Daily Goal giúp bạn kiểm soát việc hoàn thành lộ trình học của mình bằng cách chia nhỏ lượng từ vựng, số video cần xem, số game cần chơi để ghi nhớ từ vựng hàng ngày.

Dưới đây là cách để bạn thiết lập hay thay đổi mục tiêu học như sau:

1. Bạn vào mục Performance

chọn mục Performance

2. Lựa chọn mục Change Goal

chọn mục Change goal

3. Chọn mục tiêu ngày

Trong mục Goal setting, bạn có thể lựa chọn 3 mục tiêu 1.500 điểm, 6.000 điểm hay 20.000 điểm mỗi ngày. Mỗi mục tiêu sẽ có số lượng video cần xem, lượng từ vựng và số game mỗi ngày tăng dần theo số điểm.

chọn mục tiêu ngày

Dưới đây là ví dụ cho mục tiêu 1.500 điểm. Bạn cần xem ít nhất 01 video mỗi ngày, lưu 03 từ mới và chơi ít nhất 3 games để hoàn thành mục tiêu. Nếu lựa chọn mục tiêu này, bạn click START để bắt đầu.

đặt mục tiêu điểm