Tính Năng Say it – Học Từ Theo Ngữ Cảnh

0
1701

Khi tra một từ vựng bất kỳ với eJOY eXtension, bạn sẽ thấy có nút vàng cam “Say it” xuất hiện. Khi chọn “Say it“, eJOY sẽ liệt kê danh sách các video có chứa từ/cụm từ đó trong phần phụ đề để bạn biết cách dùng từ vựng đó trong các ngữ cảnh khác nhau.

chọn Say it