Quản lý sổ từ vựng trên eJOY Reader

0
1491

Sổ từ là nơi lưu giữ các từ vựng bạn đã lưu. Để vào mục sổ từ, bạn ấn vào biểu tượng Wordbank trên App eJOY Reader.

1. Tạo sổ từ mới

 • Chọn WordBank tại màn hình chính
 • Bạn ấn vào dấu “+” góc phải trên cùng màn hình App.
 • Gõ tên sổ từ
 • Ấn  Tạo sổ từ vựng để lưu sổ từ

2. Cách xóa sổ từ vựng, chỉnh sửa sổ từ vựng

 • Chọn WordBank tại màn hình chính
 • Chọn sổ từ bạn muốn xóa
 • Chọn Xóa

3. Cách chọn chơi game để ôn tập từ vựng

 • Chọn WordBank tại màn hình chính
 • Chọn sổ từ bạn muốn học
 • Chọn Chơi game. Khi đó từ vựng tại  eJOY Reader App sẽ được đồng bộ với App eJOY English để bạn ôn tập từ vựng với game.

4. Cách đổi tên sổ từ vựng

 • Chọn WordBank tại màn hình chính
 • Chọn sổ từ bạn muốn chỉnh sửa tên
 • Chọn Sửa
 • Nhập tên mới
 • Chọn Chỉnh sửa tên sổ từ