Giải thích các tùy chọn trên eJOY Reader

0
1430

Để cài đặt tùy chọn, bạn chọn More. Khi đó, bạn sẽ cài đặt một số phần để phù hợp với bản thân khi học trên eJOY Reader

Cài đặt Reading

  1. Chế độ đọc cuộn xuống
  2. Kích thước chữ

Cài đặt từ điển

  1. Tự động phát âm khi tra từ
  2. Hiển thị nghĩa Tiếng Anh
  3. Ngôn ngữ dịch
  4. Màu của Popup

Từ điển Offline

Tải từ điển offline phù hợp với ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Khi đó, bạn có thể xem nghĩa dịch sang tiếng đó ngay cả khi học offline