Cách Tìm Kiếm Một Video

0
2407

Bạn làm theo các hướng dẫn sau để tìm kiếm một video:

1. Vào App eJOY English
2. Bấm chọn icon kính lúp ở góc phải màn hình
3. Nhập tên video

các bước tìm kiếm một video

Nếu bạn muốn tìm video theo chủ đề và trình độ thì làm theo các bước sau nhé:

1. Bấm chọn icon kính lúp ở góc phải màn hình
2. Chọn lọc theo chủ đề và trình độ
3. Chọn chủ đề và trình độ
4. Chọn icon quay lại để xem danh sách video

thực hiện các thao tác tìm video theo chủ đề và trình độ