Tải Từ Điển Offline

0
2614

Từ điển offline sẽ giúp bạn tra nghĩa Tiếng Việt của từ ngay cả khi bạn xem video và học khi không có mạng.

1. Download từ điển offline:

eJOY English App > More > Từ điển Offline > Chọn tải từ điển “Vietnamese”

eJOY English App > More > Từ điển Offline > Chọn tải từ điển “Vietnamese”

2. Tra nghĩa của từ ở chế độ offline

  • Tra nghĩa Tiếng Việt của từ

Tra nghĩa Tiếng Việt của từ

  • Xem được nghĩa Tiếng Việt khi dùng Global Translation

dùng Global Translation

Lưu ý:

Hiện tại chỉ có các gói thành viên PRO được tải video và học ở chế độ offline. Các bạn đang dùng gói Basic miễn phí có thể nâng cấp lên PRO để học Tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi và truy cập vô vàn các tính năng PRO ưu việt khác nữa nhé.