Cách Lưu Từ Vựng Khi Dùng eJOY eXtension

0
3459

Để lưu một từ vựng bất kỳ vào sổ từ với eJOY eXtension, bạn làm theo các bước sau

Bước 1 : Cài đặt eJOY eXtension

Bước 2: Tuỳ theo  cài đặt hiển thị pop-up mà bạn có thể tra từ bằng cách:

  • Cách 1: Bôi đen từ/ cụm từ muốn học và click vào biểu tượng giọt nước
  • Cách 2: Click đúp vào một từ/ cụm từ cần tra

Bước 3: Chọn vị trí lưu từ.
Bạn click vào phần Add to (Lưu vào) để chọn sổ từ cho từ vựng cần lưu

Bước 4: Một từ có thể có nhiều nghĩa khác nhau, bạn hãy chọn nghĩa mình muốn lưu. Nhấn vào Add (Lưu) để lưu từ vựng

lưu từ vựng khi dùng eJOY