Tạo và Quản Lý Sổ Từ Vựng Trên eJOY eXtension

0
3844

1. Cách tạo một sổ từ vựng mới

 • Tại màn hình game center, click vào “Dashboard
 • Click vào New wordbook để tạo mới

click New wordbook

2. Cách cài đặt một sổ từ làm sổ từ mặc định

Khi bạn đặt một sổ từ là sổ từ vựng mặc định thì các từ mới bạn lưu (Add) đều được tự động đưa vào đó.

 • Tại màn hình game center, click vào “Dashboard”
 • Chọn sổ từ mà bạn muốn đặt làm mặc định
 • Chọn biểu tượng “Setting”
 • Ở phần Sổ từ vựng mặc định (Active book) bật chế độ ON

Cách cài đặt một sổ từ làm sổ từ mặc định

3. Cách sao chép/chuyển một từ vựng từ sổ từ vựng này sang sổ từ vựng khác

 • Tại màn hình game center, click vào “Dashboard
 • Click chọn từ vựng bạn cần sao chép hoặc di chuyển
 • Click icon
 • Chọn sổ từ bạn muốn chuyển/sao chép tới

Cách sao chép/chuyển một từ vựng từ sổ từ vựng này sang sổ từ vựng khác

4. Tìm kiếm từ vựng đã lưu trong sổ từ vựng

 • Tại màn hình game center, click vào “Dashboard
 •  từ vựng cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm (Search)

tìm kiếm từ vựng đã lưu trong sổ từ

5. Cách xoá một sổ từ vựng

 • Tại màn hình game center, click vào “Dashboard”
 • Chọn sổ từ vựng mà bạn muốn xoá
 • Click “Setting”
 • Click “Delete

dấu "delete"

cách xoá 1 sổ từ vựng

6. Cách thay đổi nghĩa của từ

 • Tại màn hình game center, click vào “Dashboard
 • Tìm từ vựng muốn thay đổi từ ô tìm kiếm hoặc từ sổ từ của bạn
 • Click vào từ/cụm từ cần thay đổi nghĩa
 • Click “Edit” để thay đổi nghĩa của từ
 • Click “Done” để lưu nghĩa mới

cách thay đổi nghĩa của từ

7. Cách tra cứu thông tin từ vựng

eJOY giúp bạn tính toán và hiển thị kết quả học tập của từng từ vựng, từ đó bạn sẽ tự lập kế hoạch ưu tiên học những từ vựng khó.

Có 4 thông tin khác nhau về từ vựng bạn cần lưu ý:

 • Fluency: Độ thành thạo của từ cho biết bạn đã luyện tập từ vựng thành thục đến đâu trong phần bài tập Daily Challenge. Bạn trả lời câu hỏi chính xác và nhanh sẽ làm tăng điểm thành thạo.
 • Difficulty: Độ khó của từ cho biết bạn học từ này khó khăn thế nào. Bạn trả lời sai nhiều trong bài tập Daily Challenge, thì độ khó càng tăng.
 • Number of reviews: Số lần bạn đã ôn tập từ.
 • Word link: cho biết nguồn gốc của từ cấu thành từ những gốc nào.

Để tra cứu thông tin của từ:

 • Tại màn hình game center, click vào “Dashboard”
 • Tìm từ vựng từ ô tìm kiếm hoặc mở sổ từ có chứa từ vựng, click vào từ vựng cần tra cứu
 • Xem các thông tin của từ

tra cứu thông tin từ

8. Thông tin trong một sổ từ

 1 – Thống kê trạng thái của các từ trong sổ: Từ mới, Từ đến hạn (đỏ), Từ chưa đến hạn  Từ chưa được ôn.
2 – Thay đổi sổ từ mặc định (chọn sổ này làm sổ mặc định)
3 – Sắp xếp danh sách từ vựng

thông tin trong 1 sổ từ

Bạn click vào mỗi từ trong sổ từ và sẽ hiện ra một số thông tin như sau: 

click vào mỗi từ trong sổ từ hiện ra thông tin từ

1 – Thống kê ôn tập từ vựng: Số lần ôn – Độ khó – Mức độ thành thạo – Bao lâu nữa ôn tập lại
2 – Gốc của từ. Trong trường hợp này, shelter là từ gốc
3 – Đánh dấu sao để ưu tiên học từ này khi ôn tập trong sổ từ
4 – Reset thống kê về từ – ôn từ lại từ đầu
5 – Loại từ ra khỏi danh sách ôn tập
6 – Di chuyển / Copy từ sang 1 sổ từ khác


Đọc thêm