Quản Lý Video Yêu Thích

0
1493

Xem và xoá những video yêu thích của bạn ở trên eJOY App

  1. Chọn vào More ở góc dưới bên phải màn hình điện thoại
  2. Vào Yêu thích (Favorites) để xem danh sách video bạn đã thích
  3. Nhấp vào video bạn muốn bỏ yêu thích
  4. Nhấn vào biểu tượng trái tim để bỏ thích

eJOY App

Xem và xoá những video yêu thích của bạn ở trên eJOY GO

  1. Vào eJOY GO
  2. Chọn mục Yêu thích ở thanh menu phía bên trái màn hình để xem danh sách video yêu thích
  3. Để bỏ thích một video, bạn nhấp vào video đó và nhấn vào biểu tượng trái tim ở phía dưới video

 eJOY GO  eJOY GO