Làm thế nào để xoá tài khoản eJOY

0
4103

Bạn chỉ có thể xoá tài khoản eJOY của mình trên eJOY Website.

Để xoá tài khoản:
(1) Truy cập website eJOY GO
(2) Nhấn chọn ảnh đại diện ở góc màn hình phía bên phải
(3) Vào phần Cài đặt tài khoản
(4) Ở mục Thông tin, bạn sẽ thấy có nút Delete Account. Bạn nhấn vào đấy để xoá tài khoản

Lưu ý: Khi bạn xác thực muốn xoá tài khoản trên eJOY, bạn sẽ không thể tạo lại tài khoản với email đã bị xoá.

xoá tài khoản