Quản Lý Video Tải Về

0
2217

Xem các video tải về

(1) Vào biểu tượng More ở phía dưới góc phải màn hình
(2) Chọn Offline Videos

Xem các video tải về

Xoá video tải về

(1) Xem các video tải về (Offline videos)
(2) Chọn biểu tượng chiếc điện thoại-> Chọn xoá tệp tải xuống

Xoá video tải về 

Xoá tất cả các video đã tải về

(1) Chọn biểu tượng profile của bạn
(2) Nhấn vào biểu tượng răng cưa để vào phần cài đặt
(3) Nhấn vào Chọn đường truyền Mạng
(4) Chọn biểu tượng thùng rác để xoá
(5) Chọn Xoá ở cửa sổ pop-up (Xoá tất cả các video đã tải xuống)

Xoá tất cả các video đã tải về

Chọn tải xuống bằng Wifi hoặc bằng dữ liệu di động

(1) Vào Chọn đường truyền Mạng
(2) Bật “Chỉ tải xuống khi dùng Wifi” để tải video xuống với Wifi, không tải bằng dữ liệu di động
(3) Tắt “Chỉ tải xuống khi dùng Wifi” để tải video xuống bằng dữ liệu di động khi không có Wifi

Chọn tải xuống bằng Wifi hoặc bằng dữ liệu di động