Quản Lý Sổ Từ Word Books

0
2604

Sổ từ là nơi lưu giữ các từ vựng bạn đã lưu. Để vào mục sổ từ, bạn ấn vào biểu tượng Wordbank trên App.

ấn vào mục sổ từ

1. Tạo sổ từ mới

  • Bạn ấn vào dấu “+” góc trái trên cùng màn hình App.
  • Gõ tên sổ từ và chọn hình ảnh nhận diện. Bạn có thể chọn hình ảnh sẵn có hoặc upload trong máy điện thoại của mình.
  • Ấn Save để lưu sổ từ
  • Để biết cách quản lý các từ trong sổ, bạn có thể đọc thêm bài viết Tìm Hiểu Thông Tin Trong Mỗi Từ Vựng.

bước tạo sổ từ mới

2. Chỉnh sửa tên sổ từ

  • Dùng tay kéo gạt sổ từ sang bên trái
  • Chọn Edit để thay đổi Tên và ảnh nhận diện của sổ từ

bước chỉnh sổ tên từ

3. Đặt sổ từ mặc định

  • Dùng tay kéo gạt sổ từ sang trái
  • Chọn Set active để cài đặt sổ từ làm sổ từ mặc định

bước đặt sổ từ mặc định

4. Xoá sổ từ

  • Dùng tay kéo gạt sổ từ sang bên trái
  • Chọn Delete để xoá sổ từ

Lưu ý: Bạn không thể xoá sổ từ mặc định. Do vậy trước khi Delete một sổ từ, bạn cần đặt sổ từ khác làm mặc định. Sau đó tiến hành Delete sổ từ này.

bước xóa sổ từ