Thay Đổi email

0
2646

Bạn có thể thay đổi email với điều kiện email đó chưa được xác thực và bạn đăng nhập trực tiếp tại eJOY hoặc đăng nhập qua Google.

đăng nhập trực tiếp tại eJOY hoặc đăng nhập qua Google

Bạn thực hiện theo các bước sau để thay đổi

  1. Đăng nhập vào website eJOY Go 
  2. Click vào biểu tượng tài khoản ở góc phải
  3. Chọn “Cài đặt tài khoản”
  4. Điền thông tin email mới
  5. Gõ mật khẩu xác thực
  6. Chọn lưu thông tin thay đổi

Đăng nhập vào website eJOY Go