Thay Đổi Tên Người Dùng và Ảnh Đại Diện

0
2274

Trên eJOY App

(1) Mở eJOY app trên điện thoại
(2) Vào More ->  My account
(3) Tiến hành đổi tên
(4) Ấn vào ảnh đại diện để thay đổi (Lựa chọn từ thư viện ảnh hoặc xoá ảnh đại diện hiện tại)

Trên eJOY App

Trên eJOY GO

(1) Vào eJOY GO
(2) Chọn biểu tượng profile ở góc bên phải màn hình
(3) Chọn Cài đặt tài khoản
(4) Gõ vào các trường First name (Tên) và Last name (Họ) mới
(5) Chọn Lưu để lưu lại tên mới
(6) Nhấn vào Thay ảnh để thay ảnh đại diện của bạn

Trên eJOY GO

Trên eJOY Epic

(1) Vào eJOY Epic
(2) Chọn biểu tượng profile ở góc bên phải màn hình
(3) Chọn Cài đặt tài khoản
(4) Gõ vào các trường First name (Tên) và Last name (Họ) mới
(5) Chọn Lưu để lưu lại tên mới
(6) Nhấn vào Thay ảnh để thay ảnh đại diện của bạn

Trên eJOY Epic

Trên eJOY eXtension

(1) Chọn biểu tượng giọt nước của eJOY eXtension ở góc phải màn hình
(2) Chọn biểu tượng profile
(3) Nhấp chọn Account settings để được điều hướng đến phần Cài đặt tài khoản trên trang eJOY GO
(4) Từ đây bạn thực hiện các thao tác thay đổi tên như trên eJOY GO

Trên eJOY eXtension