Làm thế nào để thay đổi mật khẩu eJOY

0
2652

Trên eJOY App

(1) Bạn vào eJOY app và đăng xuất tài khoản
(2) Trong màn hình đăng nhập lại, bạn chọn Quên mật khẩu (Forgot password)
(3) Nhập địa chỉ email đăng ký tài khoản eJOY của bạn rồi nhấn Reset Password
(4) Vào hộp thư điện tử của bạn và mở email Đặt lại mật khẩu của eJOY
(5) Chọn Reset password để tạo mật khẩu mới

reset password

Trên eJOY GO

(1) Bạn vào eJOY GO, nhấn vào ảnh đại diện ở góc phải màn hình
(2) Chọn Cài đặt tài khoản
(3) Ở mục Thông tin, chọn Thay đổi mật khẩu
(4) Bạn điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới vào các trường thông tin tương ứng

cập nhật tài khoản trên ejoy go