Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh qua các tình huống khác nhau

0
1711

Dưới đây là các bài viết trên eJOY Blog, hướng dẫn bạn cách giới thiệu bản thân, sở trường, sở đoản, gia đình, quê hương, … bằng Tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp khác nhau: