Các Chỉ Số Theo Dõi Tiến Độ Học Tập Của Bạn

0
2052

Bạn có thể dễ dàng theo dõi kết quả học tập cùng eJOY của mình theo mục tiêu hàng ngày trong mục Performance. Không những vậy, eJOY còn tổng hợp tiến trình học tập hàng tuần, lượng từ vựng bạn đã thành thạo hay số từ bạn đã học…

chọn mục Performance

Dưới đây là các chỉ số theo dõi tiến độ học tập của bạn trong mục Performance:

1. Thông tin chính

 • Streak – Số ngày cho đến hiện tại bạn đã hoàn thành Mục tiêu hàng ngày (Daily Goal) một cách liên tục
 • Mastered – Số từ bạn đã thành thạo (từ đã được bạn chơi game nhiều lần và eJOY đánh giá bạn đã ghi nhớ và biết cách sử dụng từ)
 • Words – Số từ bạn đã lưu
 • Current Streak – giống như Streak – số ngày cho đến hiện tại bạn đã hoàn thành Daily Goal liên tục
 • Longest Streak – số ngày dài nhất bạn đã hoàn thành Daily Goal liên tục

chỉ số theo dõi tiến độ học tập

2. Theo dõi mục tiêu hằng ngày

 • Goal Check – kiểm tra kết quả thực hiện Daily Goal hàng ngày của bạn
  Như trong ví dụ dưới đây, Daily Goal là 6.000 EPS, tương đương với việc bạn phải add ít nhất 3 từ mới, xem 2 video và chơi 5 game để hoàn thành Streak của ngày hôm đó.
 • Weekly Status – kiểm tra tiến trình thực hiện Daily Goal hàng tuần của bạn. Những ngày nào bạn đã hoàn thành Daily Goal sẽ có màu xanh lá cây và được tính 01 Streak.

bảng Weekly Status


Đọc thêm


3. Tiến độ học từ vựng

 • New Word Journey – biểu đồ số từ mới được bạn lưu thêm mỗi ngày.
 • Total Words Added – Tổng số từ mới được lưu trong tuần
 • Words Mastered – Tổng số từ bạn đã ôn luyện và thành thạo trong tuần

bảng tổng kết