Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Hoạt Động Của Điện Thoại Cùng eJOY

0
1330

Chế độ Streaming & Saving trên eJOY App cho phép bạn tối ưu hoá hiệu suất hoạt động của thiết bị. Để cài đặt chế độ Streaming & Saving, bạn ấn vào More ở góc dưới cùng bên phải, chọn Setting rồi lựa chọn Streaming & Saving như sau:

hướng dẫn tối ưu hóa hiệu suất hoạt động

1. Streaming Quality – Chất lượng phát video

Chất lượng phát video càng cao thì càng tốn nhiều dữ liệu di động của bạn. Tính năng này sẽ giúp bạn lựa chọn chất lượng video phù hợp với hiệu suất hoạt động của chiếc điện thoại.

chọn Streaming Quality

  • Best – Chất lượng tốt nhất: 1h xem tốn khoảng 5.8 GB dữ liệu di động
  • Better – Chất lượng tốt: 1h xem tốn khoảng 1.3 GB dữ liệu di động
  • Good – Chất lượng bình thường: 1h xem tốn khoảng 0.6 GB dữ liệu di động

Lưu ýStream on Wi-fi Only – Chỉ phát video bằng Wi-fi là tính năng này cho phép bạn xem video một cách chủ động khi có Wi-fi, tránh việc bị trừ tiền điện thoại khi sử dụng 3G/ 4G.

2. Saving Quality – Chất lượng tải xuống

Chất lượng tải video xuống càng cao thì càng mất thời gian tải và tốn nhiều dung lượng lưu trữ.

chọn Saving Quality

  • Best – Chất lượng tốt nhất: 1h video tốn 0.9 GB dữ liệu di động và dung lượng lưu trữ
  • Better – Chất lượng tốt: 1h video tốn 0.6 GB dữ liệu di động và dung lượng lưu trữ
  • Good – Chất lượng bình thường: 1h video tốn 0.3 GB dữ liệu di động và dung lượng lưu trữ

Lưu ýSave on Wi-fi Only – Chỉ tải xuống khi dùng Wi-fi là tính năng này cho phép bạn tải video một cách chủ động khi có Wi-fi, tránh việc bị trừ tiền điện thoại khi sử dụng 3G/ 4G.

3. Delete All Offline Videos – Xoá tất cả video được tải xuống

chọn Delete All Offline Videos

Dựa vào My phone storage – Dung lượng lưu trữ trên thiết bị, bạn có thể thấy được video eJOY tải về chiếm bao nhiêu phần dữ liệu bộ nhớ của điện thoại. Từ đó, bạn có thể quyết định xoá tất cả video đã được tải về để làm mới bộ nhớ, giúp điện thoại của mình hoạt động nhanh hơn.