Có Cần Internet Để Sử Dụng eJOY Không?

0
1707

Với thành viên PRO thì bạn có thể tải video của eJOY App để học ở chế độ offline. Khi lưu video về máy để xem offline, bạn có thể:

• Tra từ trong video và lưu từ về học
• Chơi games tương tác mọi lúc
• Đồng bộ dữ liệu từ vựng, điểm và streak trên mọi thiết bị

Với thành viên Basic, bạn cần có Internet để học với eJOY.