Truờng Hợp Bạn Hết Hạn PRO Mà Không Gia Hạn Tiếp

0
1484

Khi bạn hết thời hạn PRO mà không gia hạn tiếp thì bạn vẫn có thể ôn tập từ vựng với những từ bạn đã lưu. Tuy nhiên, tài khoản của bạn lúc đó chỉ có các tính năng của tài khoản Basic.

  • từ vựng vẫn còn
  • những video đã saved vẫn còn
  • những video đã hoàn thành bài học trên Epic vẫn còn
  • nhưng video youtube đã connect vẫn còn

ko học được tiếp những video chưa hoàn thành, ko lưu thêm được từ vựng, video
ko connect thêm youtube video ….