Hệ Thống Khoá Học eJOY Course Trên eJOY App

0
1751

eJOY Course là những khoá học với video được eJOY thiết kế dành cho những bạn cần học theo một lộ trình nhất định. Một số chủ đề khoá học như:

  • Khoá học về phát âm
  • Khoá học về du lịch
  • Khoá học về kinh doanh
  • Khoá học về thể thao
  • Khoá học về Ted Talks
  • ….

Tất cả các khoá học đều được tổ chức theo chủ đề, trình độ. Mỗi khoá học lại bao gồm các học phần, mỗi học phần gồm các video được sắp xếp theo lộ trình học phù hợp.

Để truy cập vào một khoá học bất kỳ, bạn làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào App eJOY English
2. Chọn Video > Xem tất cả 

đăng nhập và chọn khóa học trên ejoy app

3. Chọn khóa học theo trình độ và chủ đề

chọn khoa học theo trình độ và chủ đề

4. Chọn khóa học bạn muốn
5. Chọn Start learning để bắt đầu học. Bạn có thể học theo thứ tự các học phần hoặc tùy chọn học theo học phần bạn muốn

chọn Start learning

6. Bắt đầu học với từng video


Đọc thêm