Tính Năng Cut a Clip – Học Tập Trung Cho Một Đoạn Trong Video

0
2343

Bạn thích nội dung của video dài nhưng chỉ muốn tập trung cho 1 đoạn trong video?

Hoặc nếu bạn muốn học theo lộ trình của video, eJOY sẽ yêu cầu bạn cắt đoạn dài tối đa 3 phút để học.

Tính năng Cut a clip phiên bản App – tính năng chưa từng thấy ở các ứng dụng khác sẽ cho phép bạn tự tạo một đoạn clip ngắn để học. Do vậy, cùng một video, bạn có thể tạo nhiều Clip khác nhau.

Cách cắt đoạn video như sau:

  • Ấn vào Studying để bắt đầu học

Ấn vào Studying để bắt đầu học

  • Ấn vào Cut a clip

Ấn vào Cut a clip

  • Bạn giữ và kéo thanh thời gian để lựa chọn điểm bắt đầu, kết thúc của đoạn clip. Hoặc bạn có thể ấn vào câu là khung giới hạn sẽ tự động kéo tới câu đó. Sau đó, bạn ấn vào Finish để hoàn thành việc cắt clip. Bạn điền tên và ấn Done để bắt đầu học nhé.

giữ và kéo thanh thời gian để lựa chọn điểm bắt đầu, kết thúc của đoạn clip

Lưu ý:

  • Bạn có thể dùng thanh kéo ngang để chọn đoạn

dùng thanh kéo ngang để chọn đoạn

  • Trong trường hợp video dài có nhiều phụ đề, bạn nên nhớ số phụ đề khi xem video để có thể nhanh chóng chọn đúng đoạn cần cắt.
  • Nghe lại video xem có đúng đoạn cần cắt hay không

Nghe lại video xem có đúng đoạn cần cắt hay không