Xem Video Không Giới Hạn Cùng YouTube Connect

0
3847

Ngoài kho dữ liệu hơn 60.000 video trên eJOY App, bạn có thể học với các video yêu thích từ YouTube tích hợp với tính năng tra, lưu từ, học từ với các game trên eJOY App.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Bạn thực hiện một trong 3 cách sau để kết nối video Youtube về tài khỏan eJOY

Cách 1:

  • Ấn vào YouTube Connect

Ấn vào YouTube Connect 

  • Gõ vào Search YouTube Videos tên hoặc từ khoá của video, eJOY sẽ giúp bạn tìm kiếm video trên YouTube có phụ đề Tiếng Anh.

Gõ vào Search YouTube Videos

Lưu ý: Bạn có thể lọc thời lượng video khi ấn vào biểu tượng (1)

lọc thời lượng video khi ấn vào biểu tượng thanh bar

Cách 2: Sao chép link video Youtube để kết nối video về tài khoản

  • Chọn biểu tượng Share bên dưới Youtube video

Chọn biểu tượng Share bên dưới Youtube video

  • Chọn Copy link

Chọn Copy link 

  • Mở ứng dụng eJOY English. Chọn More ở thanh công cụ dưới cùng

Chọn More ở thanh công cụ dươí cùng

  • Truợt xuống dưới và chọn Open video from clipboard. 

chọn Open video from clipboard

Cách 3: Kết nối video Youtube về tài khỏan bằng cách chọn eDict Lookup

  • Chọn biểu tượng Share bên dưới Youtube video
Kết nối video Youtube về tài khoản
Kết nối video Youtube về tài khoản
  • Chọn eDict Lookup 

eDict dictionary

Tải App từ điển eDict tại đây

Bước 2: Ấn vào video bạn chọn để xem video cùng phụ đề

ấn vào video để xem cùng phụ đề

Bước 3: Ấn vào Connect video nếu bạn thích video này. Nếu không, bạn có thể tiếp tục tìm kiếm bằng cách ấn vào Watch other videos.

Ấn vào Connect video hoặc ấn vào Watch other videos

Bước 4: Video đã được thêm vào tài khoản eJOY của bạn. Giờ thì bạn có thể bắt đầu xem và học với video này như mọi video có sẵn trên eJOY App.

 xem và học với video này như mọi video có sẵn trên eJOY App

Lưu ý: Bạn có thể xem danh sách các video đã được kết nối với YouTube bằng cách ấn vào Connected videos

ấn vào Connected videos