Làm Thế Nào Để Đăng Nhập Nếu Tôi Quên Mật Khẩu?

0
2578
  1. Bạn ấn vào “Log in”

ấn vào "Log in"

2. Trong màn hình tiếp theo, bạn ấn vào “Forgot password?” phía dưới nút Login

ấn vào "Forgot password?"

3. Nhập địa chỉ email của bạn và ấn vào “Reset Password”

Nhập địa chỉ email và ấn Reset Password

4. Kiểm tra hòm thư email của bạn. eJOY đã gửi tới bạn một đường link để thiết lập lại mật khẩu khác. Bạn click vào đường link này để nhập mật khẩu mới eJOY.
Nếu không thấy thư trong Inbox, bạn hãy kiểm tra trong thư mục Spam.

Lưu ý:

  • Nếu tài khoản của bạn được tạo với một địa chỉ email sai hoặc không có hiệu lực, eJOY rất tiếc là bạn sẽ không thể khôi phục lại được mật khẩu của bạn. Bạn cần phải sử dụng một địa chỉ email có hiệu lực để tạo một tài khoản khác.