Giới Thiệu eJOY Blog

0
1975

eJOY Blog là nơi team eJOY chia sẻ các phương pháp và lộ trình học tiếng Anh cho những đối tượng học khác nhau. Bên cạnh đó, blog cũng là nơi chúng mình cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm của eJOY. Blog được phân thành 4 mục chính, trong đó có 3 mục về lộ trình, phương pháp học tiếng Anh và 1 mục để thông báo những tin tức, cập nhật quan trọng.
Mỗi mục chính lại được chia thành các mục phụ để người học có thể dễ dàng tìm kiếm nội dung mình quan tâm.

Cụ thể:

1. Người đi làm (Tiếng Anh cho người đi làm) 

Lưu ý các bài viết trong mục At work đều chủ yếu dành cho đối tượng đã có kiến thức tiếng Anh nền tảng (Từ Intermediate). Nếu bạn là người mất gốc hay mới bắt đầu học tiếng Anh, mục Beginner sẽ phù hợp hơn cho bạn. 

Người đi làm (Tiếng Anh cho người đi làm) 

2. Người mới bắt đầu (Tiếng Anh cho người mới bắt đầu)

Người mới bắt đầu (Tiếng Anh cho người mới bắt đầu)

3. Luyện thi (Tiếng Anh cho người luyện thi) 

Luyện thi (Tiếng Anh cho người luyện thi)

4. eJOY Life 

eJOY Life 

Cách học tiếng Anh với eJOY Blog:

(1) Bạn chọn những mục phù hợp với trình độ và mục đích học tiếng Anh của mình
(2) Bạn cũng có thể gõ một cụm từ liên quan đến nội dung mình quan tâm vào ô tìm kiếm
(3) Sử dụng các Tags (thẻ) để tìm kiếm dễ dàng hơn