Cách Luyện Tập Trên eJOY EPIC

0
2921

Cách luyện tập trên Epic

Watch (Xem video)

 • Xem video và tra (hoặc lưu lại) những từ mới

Xem video và tra (hoặc lưu lại) những từ mới

Listen (Luyện kỹ năng nghe)

Gồm 3 bài tập khác nhau:

 • Complete transcript (Luyện nghe chi tiết): Nghe video và chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống
 • Basic Quiz (Luyện nghe hiểu, nghe chi tiết cơ bản): Nghe video và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Basic Quiz gồm 4 câu hỏi đơn giản. (Thegamedial.com)  
 • Advanced Quiz (Luyện nghe hiểu nâng cao): Nghe video và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Advanced Quiz gồm 2 câu hỏi nâng cao

Trong phần Basic và Advanced Quiz, có thêm phần script của video để bạn tham khảo.

Grammar (Luyện ngữ pháp)

Bước 1: Xem câu ví dụ từ video có xuất hiện yếu tố ngữ pháp trọng tâm
Bước 2: Vào phần Tìm hiểu ngữ pháp để đọc thêm phần giải thích ngữ pháp
Bước 3: Trả lời các câu hỏi để ghi nhớ phần ngữ pháp:

Có 4 loại câu hỏi khác nhau:

 • Complete transcript: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống. 

Complete transcript

 • Multiple choice: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi

Multiple choice

 • Yes/ No: Đánh giá đúng/ sai của một câu

Yes/ No question

 • Matching: Ghép hai phần/ hai câu thành một cặp tương ứng 

Matching

Vocabulary (Luyện từ vựng)

 • Overview: Thông tin chung về 8 từ vựng chính trong video – Bấm vào 8 từ để xem chi tiết các từ, định nghĩa và lưu từ

Overview

 • Flashcard:  Lật mặt sau của thẻ để biết nghĩa của từ

Flashcard

 • Fill in the blank: Nghe và chọn từ vựng phù hợp với ngữ cảnh của câu để viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Fill in the blank

 • Complete Sentence: Nghe sau đó sắp xếp từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

Complete Sentence

 • Paragraph: Chọn từ phù hợp trong danh sách để điền vào chỗ trống và hoàn thành đoạn văn

Paragraph