Quản lý từ điển offline

0
1472

Xem và xoá các từ điển đã tải về

  1. Nhấn chọn biểu tượng More
  2. Chọn Từ điển Offline để xem các từ điển đã tải về
  3. Chọn một từ điển muốn xoá, nhấn vào biểu tượng thùng rác ở phía bên phải
  4. Chọn Xoá để xoá từ điển

Xem và xoá các từ điển đã tải về