Bài tập đọc English Reading chủ đề Meals in Britain dành cho các bạn học level 2. Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài.

Lưu ý:

  • Bài tập này được biên tập lại từ bài “Meals in Britain” trên website https://en.islcollective.com 
  • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

Meals in Britain

Hi, my name is Anthony, I’m sixteen years old and I live in Sheffield. I usually eat bread with jam or honey and I drink some milk or orange juice for breakfast. At school, I often
eat a sandwich with cheese, salad, and tomatoes for lunch. But I also eat hot meals like Pasta, hamburgers or some tomato soup. I don’t eat any crisps, I don’t like crisps! I sometimes eat fish and chips for dinner.

meals in britain

Hello, I’m Julia, I’m sixteen years old and I live in York. I often eat some cereal with milk for breakfast. I never eat sausages, I don’t like that! At school, I usually eat a tuna salad with vegetables and eggs. I also eat some fruit and drink some water. I sometimes go with friends to a restaurant and we eat chicken with potatoes and vegetables for dinner. I don’t eat any hamburgers, I don’t like that!


Grammar

Trạng từ chỉ tần suất  

Trong bài đọc trên, người viết có sử dụng các từ như: sometimes, usually, often, never. Đây là các trạng từ chỉ mức độ tần suất của hành động.

  • sometimes: thỉnh thoảng
  • usually: thông thường 
  • often: thường (tần suất thấp hơn “usually”)
  • never: không bao giờ

Exercises

Điền vào chỗ trống tên các món ăn mà Anthony và Julia đã sử dụng trong bữa sáng, trưa và tối

When? Anthony Julia
Breakfast
Lunch
Dinner