Bài tập đọc English Reading chủ đề A Postcard From Greece dành cho các bạn học level 2. Trong chuyến đi du lịch tới Hi Lạp, Helen đã gửi cho James một tấm postcard nói về kỳ nghỉ của mình. Bạn đọc tấm postcard và làm các bài tập phía dưới để biết rõ hơn những hoạt động Helen tham gia và những nơi Helen thăm quan trong suốt chuyến đi của mình nhé. 

Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài nhé.

Lưu ý:

 • Bài tập này được biên tập lại từ bài “A Postcard From Greece” trên website iSLCollective.com 
 • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

A Postcard From Greece

Grammar

Từ nối trong văn viết

Từ nối là những nhóm từ có chức năng nối các câu với nhau giúp bạn chuyển ý và có được một bài nói hoặc bài viết tiếng Anh rành mạch, rõ ràng và logic.

Những từ nối này thường đứng ở đầu câu và ngăn cách với nội dung chính bằng dấu phẩy hoặc đứng ở sau chủ ngữ và ngăn cách với nội dung chính của câu bằng hai dấu phẩy trước và sau nó.

Trong tấm postcard ở trên, người viết có dùng một số từ nối như “next, also, in addition, then”. Đây là những từ dùng để thêm thông tin khi viết hoặc nói. 

Ví dụ:

 • I took a long swim and then I sunbathed until noon. Next, I had lunch at a tavern on the beach. Also, I met some boys from Romania and we played volleyball with some of the local people.

Greece

Cách mở đầu và kết thúc một lá thư, tấm bưu thiếp

Để mở đầu và kết thúc tấm bưu thiếp, Helen có dùng các từ: Dear James, và Love, 

Đây là cách phổ biến để mở đầu và kết thúc một lá thư, tấm bưu thiếp trong trường hợp bạn gửi cho người thân thiết, gần gũi với mình. 

Bên cạnh đó, với trường hợp thân mật, chúng ta còn có thể dùng các cách mở đầu và kết thúc thư khác như:

Mở đầu thư:

 • Hi Anna,
 • Hello Jack,

Kết thúc thư:

 • Love, or Much love,
 • Hugs,
 • Thanks, 
 • Take care,
 • Yours,
 • Cheers, 

Lưu ý là những lời chào này chỉ dùng trong trường hợp bạn gửi thư cho người thân, bạn bè quen biết. Trong trường hợp trang trọng, lịch sự bạn nên tránh dùng chúng.


Exercises

A/  Chọn câu trả lời đúng

 1. Where is Helen on vacation? 

a) In Turkey.

b) At a beach.

c) In Greece. 

2. When did she arrive?

a) She arrived on Saturday.

b) She got there by ship.

c) She arrived last weekend. 

3. Where did she go first?

a) She first stayed at the town’s hotel.

b) She went to Agios Sostis beach.

c) She went to have lunch at a beach’s tavern. 

4. Who did she meet on Sunday?

a) She met old friends.

b) She did not meet anyone.

c) She met some Romanian boys.

5. Why does Helen love the hotel?

a) Because it is cheap and comfortable.

b) Because it features a pool and it is modern.

c) Because it doesn’t have many people. 

B/ Các câu sau là True (Đúng) hay False (Sai)

 1. Helen did not visit the ancient ruins of Delos 
 2. She bought a present for her cousin. 
 3. Helen played with foreigners. 
 4. She said that the people from the island weren’t friendly. 
 5. The island’s weather is warm and sunny every day.