Bài tập đọc English Reading chủ đề Buying Black Shoes dành cho các bạn học level 2. Dưới đây là một đoạn hội thoại giữa người mua giày và nhân viên bán hàng. Bạn có thể dùng eJOY extension để giúp bạn tra và lưu các từ mới trong bài nhé.

Lưu ý:

  • Bài tập này được biên tập lại từ bài “Buying Black Shoes” trên website https://en.islcollective.com 
  • Bài tập nằm trong chuỗi bài học dành cho Beginner trên eJOY. Nếu bạn muốn được học theo lộ trình phát triển khả năng nghe nói, kèm theo bài tập đọc viết nhẹ nhàng thì hãy email cho support@ejoy-english.com nhé.

Buying Black Shoes

Shopkeeper: Can I help you?
Customer: Yes please. I want some black shoes.
Shopkeeper: With laces or slip-on?
Customer: With laces please.
Shopkeeper: What size?
Customer: Ten I think but could you measure my foot?
Shopkeeper: Certainly! Yes it is ten. Now… how about these?
Customer:  Well, they feel a bit tight here. Can I try a different pair of shoes?
Shopkeeper: Of course. Try these.
Customer:  They’re a better fit, but I don’t like the colour. They are too shiny. Have you got them in some other colour?

shopping Shopkeeper: Yes we do. We have white, brown, grey and red.
Customer:  Could I try on the white pair, please?
Shopkeeper: One moment. I’ll grab the white ones for you……… There we go.
Customer:  Thank you…… I like white better and they fit nicely. I’ll take them!
Shopkeeper: Certainly. Anything else?
Customer:  No, that’s all. How much are they?
Shopkeeper: It comes to $49.99. Would you like to pay by cash or card?
Customer:  Card, please.
Shopkeeper: No problem…… Here’s your receipt. Thank you and please come again.
Customer:  You too. Bye.
Shopkeeper: Bye.


Grammar

Dùng “can” và “could” để xin phép hoặc yêu cầu lịch sự

Trong bài đọc, người khách hàng có dùng câu hỏi với từ “can” và “could” như:

  • Could you measure my foot?
  • Can I try a different pair of shoes?
  • Could I try on the white pair, please?

“Can” và “Could” trong những trường hợp này đều được sử dụng để xin phép hoặc đưa ra yêu cầu một cách lịch sự. Tuy nhiên, “could” có phần trang trọng, lịch sự hơn “can”.

Để đáp lại yêu cầu hay câu hỏi xin phép, chúng ta có thể dùng các cụm từ như:

  • Certainly (Tất nhiên rồi)
  • Of course (Chắc chắn rồi)

Exercises

A/ Các câu sau là Yes (Đúng) hay No (Sai)

a. The customer wants some slip-on black shoes.
b. The customer has is a size eight.
c. The shopkeeper measures her own foot.
d. The black pair of shoes feel tight.
e. The customer doesn’t like the colour of the second pair of shoes.
f. The shoes come in white, brown, grey and blue.
g. She buys the white pair of shoes.
h. The shoes cost $59.99.
i. The customer pays by card.

B/ Sắp xếp từ để hoàn thành các câu sau

1. some . I shoes want black

2. try shoes of a ? can different I pair

3. are they . shiny too

4. ones white I’ll the . grab for

5. better fit I they nicely . like white and

6. please . thank you again and come

1 COMMENT

Comments are closed.