Tính năng nghe audio trên eJOY Reader

0
1889

Tính năng nghe audio bài báo sẽ giúp bạn luyện nghe và phát âm các từ trong bài báo hay câu chuyện mà bạn đang đọc. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh tốc độ phát của audio sao cho phù hợp với trình độ nghe của bạn.

Chế độ audio reader có sẵn khi bạn đang đọc ở bất kỳ chế độ nào (Web Reader, Article View hay Clipboard Reader)

  1. Chạm vào từ bất kỳ của câu/ đoạn bạn muốn nghe audio (giống như lúc bạn tra từ)
  2. Nhấn chọn biểu tượng cái loa để bắt đầu chế độ audio reader (1)
  3. Chọn hiển thị Popup tra từ khi bật audio reader (2)
  4. Chọn tốc độ đọc văn bản (3)

eJOY Reader


Đọc thêm hướng dẫn sử dụng các tính năng khác của eJOY reader: