Cách Chỉnh Sửa Nghĩa Và Ví Dụ Tại eJOY App

0
1565

Bạn làm theo các bước sau để chỉnh sửa nghĩa hoặc ví dụ của từ vựng tại eJOY App
Bước 1: Chọn từ vựng tại sổ từ mà bạn muốn chỉnh sửa
Bước 2: Tại ô định nghĩa, ví dụ thì bạn kéo từ phải sang trái, chọn Edit (Sửa)

Cách Chỉnh Sửa Nghĩa Và Ví Dụ Tại eJOY App

Bước 3: Chỉnh sửa nghĩa hoặc ví dụ

Cách Chỉnh Sửa Nghĩa Và Ví Dụ Tại eJOY App

Bước 4: Chọn Done (Xong)