Hướng Dẫn Chơi Game với Cụm Từ Phrasebook

0
1807

Với các cụm từ bạn đã lưu bằng eJOY eXtension, hệ thống eJOY sẽ đồng bộ những cụm từ này về eJOY App để bạn dễ dàng học mọi lúc mọi nơi.
Đọc thêmTính năng Phrasebook – Tra và lưu cụm từ

Bạn vào WordBank và chọn #Phrasebook

vào WordBank và chọn #Phrasebook

Dưới đây là các bước hướng dẫn bạn ôn luyện các cụm từ trong  eJOY App:

1. Học với tất cả cụm từ

  • Ấn vào biểu tượng dấu “+” và chọn Play All

Ấn vào biểu tượng dấu "+" và chọn Play All

  • Ấn vào Play Game để bắt đầu chơi với tất cả các cụm từ đã lưu

Ấn vào Play Game

Lưu ý: Về cơ bản, các Game trong Phrasebook giống với Game Daily Challenge. Tuy nhiên, Phrasebook có thêm Game sắp xếp từ.
Các cụm từ khi chơi Game đều sẽ được tính điểm thành thạo từ.

2. Học với một số cụm từ

  • Ấn vào biểu tượng ngôi sao bên phải của những từ mà bạn muốn học để đánh dấu. Nếu muốn bỏ đánh dấu từ nào, bạn chỉ cần ấn lại vào ngôi sao đó.

Ấn vào biểu tượng ngôi sao bên phải của những từ để đánh dấu

  • Xem danh sách các từ bạn lựa chọn trong mục ⭐ Words

Xem danh sách các từ bạn lựa chọn trong mục ⭐ Words

  • Ấn vào biểu tượng dấu “+” và chọn Play Starred Phrases

Ấn vào biểu tượng dấu "+" và chọn Play Starred Phrases

  • Ấn vào Play Game để bắt đầu chơi với tất cả các cụm từ đã lưu

Ấn vào Play Game

Lưu ý: Về cơ bản, các Game trong Phrasebook giống với Game Daily Challenge. Tuy nhiên, Phrasebook có thêm Game sắp xếp từ.
Các cụm từ khi chơi Game đều sẽ được tính điểm thành thạo từ.