Daily Challenge

0
2531

Chơi game tại mục Daily Challenge là một phần không thể thiếu giúp bạn ghi nhớ các từ vựng đã lưu từ.

Chơi game tại mục Daily Challenge

Điền từ vào chỗ trống

1. Chọn từ vựng phù hợp với ngữ cảnh của câu để viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

2. Click vào icon cái loa của câu gợi ý để nghe từ cần điền trong trường hợp chưa đoán được

Click vào icon hình cái loa của câu gợi ý để nghe từ

Đoán từ

1. Đoán từ vựng dựa trên nghĩa và hình ảnh

2. Viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Chọn đáp án đúng

1. Chọn nghe cả câu

2. Bấm chọn đáp án đúng

chọn đáp án đúng

Game Luyện Nói (Speak Game)

1. Chọn chơi game Speaking
2. Chọn nghe câu
3. Bấm chọn icon Mic và thu âm giọng đọc từ tô màu xanh
4. Xem kết quả
5. Bấm “So sánh” để nghe lại giọng thu âm và so sánh với giọng đọc tại video
6. Bấm “Thử lại” để thu âm lại
7. Bấm “Tiếp” để chuyển sang câu khác

cách chơi game Speaking